Forsikring

Det anbefales alle at undersøge om egen forsikring dækker eventuelle skader på det lejede materiel.

Bisgaard Sørensens Teltudlejning kan tilbyde følgende forsikring:

Forsikringen omfatter telte, andet udstyr (træhuse, stole og borde) og elektriske installationer, såsom lamper, elvarme, anlæg, ledninger o. l. Forsikringen dækker overalt i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), Sverige, Norge og Nordtyskland. Forsikringen omfatter risikoen under udlejning og udlån.

Forsikringen omfatter skade som følge af:

Brand:

Er foruden ildebrand, ildsvåde og lynnedslag, selvom der ikke opstår ildebrand. Skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, er således ikke dækket.

Storm og skypumpe:

Det er en betingelse, at der på teltene kan påvises beskadigelse forvoldt ved storm eller skypumpe, med efterfølgende skade på inventaret. Nedbørsskade er ikke dækket.

Hærværk:

Er begrænset til og indbefatter kun forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en beskadigelse af de forsikrede genstande.

Vedrørende branddækningen:

Forsikringen dækker, når udstyret er opstillet samt under oplagring.

Vedr. storm. skypumpe og hærværksdækningen:

Forsikringen dækker udelukkende, når udstyret er opstillet.

Undtagelse:

Forsikringen undtager enhver skade af kosmetisk art.

Selvrisiko:

Af enhver skade excl. brandskader bærer forsikringstageren en selvrisiko på kr. 23.000, dog max. kr. 23.000 pr. skadesbegivenhed. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelsen opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. Hvis denne dækning ønskes beregnes kr. 3.5 % af kontraktprisen excl. moms.